نحوه صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول برای ایام اربعین

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۰:۳۰ | تعداد بازدید: 15

دانشجویان مشمول برای دریافت مجوز خروج از کشور زیارت اربعین؛به موارد زیر به دقت توجه کنید:

1/ دانشجویان مشمول برای صدور مجوز خروج از کشور زیارت اربعین؛ به سامانه سقا به آدرس: sagha-noor.irمراجعه و ثبت نام نمایند.

2/برای صدور مجوز خروج از کشور نیازمند معرفی یک نفر ضامن جهت بازگشت زائر به کشور و ودیعه گذاری در سامانه نظام وظیفه به مبلغ 1000000 ریال خواهد بود.

3/کلیه مراحل از ثبت درخواست تا صدور مجوز خروج از کشور در سامانه سقا انجام می شود.

4/ برای پیگیری صدور مجوز خروج از کشور به دفاتر بسیج در دانشگاه خود مراجعه کنید.

5/ از آنجا که کلیه مراحل صدور مجوز خروج از کشور در سامانه سقا انجام می شود، از مراجعه حضوری به دفاتر ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان جهت صدور مجوز خروج از کشور خودداری نمائید.

6/ به دلیل توقف اعزام کاروانی عتبات توسط سازمان حج و زیارت در ایام اربعین، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نیز هیچ کاروانی برای اربعین نخواهد داشت.