اعلام منابع آزمایشی گرایش متون اسلامی ( تفسیر سوره نور )

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۸:۳۲ | تعداد بازدید: 9

مرحله آزمایشی تغییر در متون گرایش متون اسلامی با محوریت کتاب تفسیر سوره نور  آغاز شد.

در این طرح اساتید معارف اسلامی که تمایل دارند می توانند درسهای گرایش متون اسلامی خود را که بر اساس کتاب  تفسیر سوره نور ، شهید مطهری تنظیم شده را به عنوان کتاب درسی سال جدید تدریس کنند.

کتاب حاضر مشتمل است بر سیزده جلسه تفسیر سوره نور توسط استاد شهید آیت‌اللّه‌ مطهری  ارائه شده است.

 این کتاب نیز همچون دیگر آثار آن متفکر شهید حاوی مطالبی بدیع و جالب توجه و مرتبط با مسائل روز بوده و از بیانی روان و شیوا برخوردار است.کتاب تفسیر سوره نور، جلد چهارم مجموعه (آشنایی با قرآن) می‌باشد.

گفتنی است یکی از راهبردهای اصلی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تغییر متون دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها از مطالب صرفا نظری به مفاهیم کاربردی می باشد.